Tomato Dishes

Chicken Tomato

  • £7.20

Beef Tomato

  • £7.20

Char Sui Tomato

  • £7.20

Three Meat Tomato

  • £7.40

King Prawn Tomato

  • £7.40

Special Tomato

  • £7.40